วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์และมาสคอต การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์

ตราสัญลักษณ์และมาสคอต
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์

              สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ เป็นรูปพระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ด้านบนเป็นสัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประดับอยู่ด้านบนของพระธาตุนาดูน

             มาสคอตของการแข่งขัน ใช้ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง ซึ่งเป็นปูที่มีสีสันสวยงาม และพบแห่งเดียวที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นสัญลักษณ์นำโชค   ที่มาของสัตว์นำโชค ปูทูลกระหม่อม สัตว์หนึ่งเดียวในโลก ที่จังหวัดสารคาม ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกอยู่ในกลุ่มปูป่ามีสีสันสวยงาม กระดองสีม่วงเปลือกมังคุค ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดินทั้ง 4 คู่ และก้ามหนีบทั้ง 2 ข้าง มีสีเหลืองส้ม ปลายขาข้อสุดท้ายและปลายก้ามหนีบมีสีขาวงาช้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น